Transparantie

Om donateurs inzicht te geven in hoe hun bijdrage besteed wordt, wil de stichting zo transparant mogelijk zijn. Dit doen we door de eigen jaarverslagen openbaar te maken: per jaar publiceren we zowel een Activiteitenjaarverslag als een Financieel Jaarverslag. En ook de Hope Flowers School & Community Center werkt daaraan mee door de verslagen van de jaarlijkse accountantscontrole beschikbaar te maken voor de stichting. Ook vragen de accountants van Hope Flowers jaarlijks bij ons om een bevestiging van de gedoneerde bedragen, en stuurt de school ontvangstbevestigingen naar ons van de overgemaakte bedragen.

Verslaglegging 2023:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2023 in te zien.
 • Klik hier  om het ANBI publicatieformulier 2023 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2023 in te zien.

Verslaglegging 2022:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2022 in te zien.
 • Klik hier  om het ANBI publicatieformulier 2022 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2022 in te zien.

Verslaglegging 2021:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2021 in te zien.
 • Klik hier  om het ANBI publicatieformulier 2021 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2021 in te zien.

Verslaglegging 2020:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2020 in te zien.
 • Klik hier om het ANBI publicatieformulier 2020 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2020 in te zien.

Verslaglegging 2019:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2019 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2019 in te zien.

Verslaglegging 2018:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2018 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2018 in te zien.

Verslaglegging 2017:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2017 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2017 in te zien.

Verslaglegging 2016:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2016 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2016 in te zien.

Verslaglegging 2014-2015:
(omdat de stichting in September 2014 is opgericht, nemen we deze jaren samen)

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2014-2015 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2014-2015 in te zien.

Beleidsplannen:

 • Klik hier om het beleidsplan 2021-2025 in te zien.
 • Klik hier om het beleidsplan 2015-2020 in te zien.

Statuten:

 • Klik hier om de statuten van de stichting in te zien.