Ik word donateur!

Incassantgegevens:
Naam: Stichting Vrienden van Hope Flowers
Adres: W. Prinsstraat 23
Postcode + Plaats: 4101 ZW Culemborg
Incassant-ID: NL87 ZZZ 6154 2296 0000
Kenmerk machtiging: uw periodieke donatie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
— aan Stichting Vrienden van Hope Flowers om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven; en
— aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van Hope Flowers.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.