Ik word donateur!

Met onderstaand formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van Hope Flowers om, na de eerste donatie, maandelijks danwel jaarlijks voor het aangegeven bedrag incasso-opdrachten naar uw bank te sturen, en aan uw bank om deze afschrijvingen uit te voeren conform de incasso-opdrachten van Stichting Vrienden van Hope Flowers. Op uw afschriften wordt onze incassant-ID vermeld: NL87 ZZZ 6154 2296 0000.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen acht weken laten terugboeken via uw bank.

Als u de automatische incasso stop wilt zetten, neem dan contact op met ons!

MAANDELIJKSE DONATIE

Uw donatie: € -

JAARLIJKSE DONATIE

Uw donatie: € -

Wat is de impact van uw donatie:

  • €10 ==> 1 week schoolgeld
  • €20 ==> 2 weken schoolgeld
  • €40 ==> 1 maand schoolgeld 
  • €125 ==> 1 kwartaal schoolgeld
  • €500 ==> 1 jaar schoolgeld