Hope Flowers Community Center

Het Hope Flowers Community Center werkt aan het versterken van de lokale gemeenschap door professionele trainingen en activiteiten die gericht zijn op ‘empowerment’.

Centraal daarbij staat ‘post-conflict herstel’. Het Center is er voor de noden van mensen die leven onder de druk van bezetting door een ander land.

Het Center bouwt voort op de ruime ervaring van de Hope Flowers School, die haar leerlingen onderwijst in vrede en mensenrechten en democratie, en die educatie verzorgt voor kinderen met speciale behoeften en leerproblemen als gevolg van trauma, armoede, ondervoeding en gebrek aan perspectief.

Het Community Center traint o.a. professionals in de sociale sector en het onderwijs, kansarme vrouwen, jongeren, vluchtelingen, en mensen die een sociaal initiatief of een bedrijf willen opzetten. Dit alles met de focus op sociale en economische ontwikkeling, en het repareren van de schade die is ontstaan als gevolg van conflicten in het gebied.

Het Community Center is erkend door het Palestijnse Ministerie van Hoger Onderwijs.

Doelstellingen

Het Community Center is gericht op:

 • het bevorderen van een zelfbewuste identiteit – de toekomst in eigen handen nemen
 • vaardigheden aanleren die de gemeenschap versterken en conflicten op een constructieve manier in het dagelijkse leven leren oplossen
 • leren over mensenrechten en hoe die gerealiseerd kunnen worden in het dagelijks leven
 • leren om te gaan met persoonlijke problemen die voortkomen uit een leven in moeilijke omstandigheden – door middel van counseling en supportgroepen
 • educatie aanbieden om economische ontwikkeling te bevorderen, in een land waar de militaire bezetting het leven nog moeilijker maakt dan het al is
 • bevorderen van meer gelijkheid en eerlijkheid op sociaal, gender en raciaal gebied
 • bevorderen van waardering voor culturele diversiteit

Benadering

De filosofie is om mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen tot een compleet persoon, en niet enkel om ze te trainen voor bepaalde (technische) kwalificaties. Het Community Center legt de nadruk op onafhankelijk denken, zelfontplooiïng, en kennis en vaardigheden die de maatschappij als geheel verder helpen – steeds aansluitend bij ieders persoonlijke situatie en achtergrond.

Activiteiten in samenwerking met de school

Het Community Center coördineert onder andere de volgende activiteiten samen met de school:

 • community building rondom de school – bijvoorbeeld maandelijkse bijeenkomsten met/voor de ouders
 • vrijwilligerswerk in de buurt en voor de school – bijvoorbeeld het bijhouden van de bomen en struiken rondom de school, simpel onderhoud aan het gebouw
 • kinderbeschermingprogramma – psycho-sociale ondersteuning voor kinderen, óók kinderen uit de buurt die níet naar school gaan, zodat de ouders zien dat school er is voor de hele gemeenschap; ook het (via de school) verzorgen van warme maaltijden voor ondervoede kinderen valt hieronder
 • samenwerking door sport – het samen sporten wordt gebruikt als opstapje om kinderen vreedzaam en democratisch te leren samenwerken
 • informatiesessies – als onderdeel van het sociaal werk in de buurt zijn er bijvoorbeeld workshops voor (conservatieve) moeders om hen te wijzen op de gezondheidsrisico’s van het jong uithuwelijken van hun dochters
 • trainingen – voor docenten van de school, bijvoorbeeld het programma “Traumahantering”