Stichting

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om de Hope Flowers School & Community Center in Al Khader, Bethlehem, Palestina (kortweg: Hope Flowers), financieel te ondersteunen.
De stichting stelt zich aanvullend ten doel om andere initiatieven die in lijn zijn met het principe vanwaaruit de stichting werkt, te ondersteunen door middel van het ontwikkelen van ideeën en strategieën.

Principe 

De stichting “Vrienden van Hope Flowers” werkt vanuit het principe dat het vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen die grondgebied met elkaar moeten delen binnen een regio, bevorderd dient te worden, in het bijzonder door het ondersteunen van scholen en organisaties die vredesonderwijs, democratische ontwikkeling en ‘community building’ aanbieden in conflictgebieden.

Samenwerking

De stichting streeft ernaar samen te werken met (zuster)organisaties in Nederland en internationaal, die vanuit dezelfde principes werken en/of die soortgelijke doelstellingen hanteren.

Uitvoering

De stiching probeert haar doel bereiken door middel van het werven van fondsen om een bijdrage te leveren in de kosten van Hope Flowers, zowel voor projecten / investeringen als voor de dagelijkse exploitatie.
Voor de uitvoering van haar taken stelt de stichting werkgroepen aan, die elk aan hun eigen specifieke project(en) werken om fondsen te werven.

Verantwoording

De stichting heeft géén winstoogmerk, en probeert actief om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden door zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid werkzaamheden uit te (laten) voeren. De stichting heeft géén personeel in dienst, en bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun werk.
De stichting publiceert jaarverslagen die inzicht geven in de financiën en uitgevoerde taken.

Bestuur3564-foto

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Ralph Goossens, voorzitter
  • Francien de Groot, secretaris
  • Marijn Goossens, penningmeester
  • Sarina Hoogendam, algemene zaken
  • Ted van den Bergh, algemene zaken
  • Niko Tetteroo, algemene zaken
  • Ingrid van Rossum, algemene zaken

 

de oprichtingsakte wordt ondertekend bij de notaris