Activiteiten

2014

In 2014 zijn de volgende activiteiten ontplooid om fondsen te werven, in samenwerking met SOML (van waaruit de fondsenwerving voor Hope Flowers jarenlang is gedaan voordat de stichting werd opgericht):

 • crowd funding acties via de 1%Club (“meals for the Hope Flowers School” en “more meals for the Hope Flowers School”), in totaal werd meer dan €6.000 opgebracht – daarmee kon de school gedurende 3 maanden aan 250 kinderen maaltijden verstrekken.
 • kunstveiling op 13 december in American Hotel Amsterdam, in totaal werd €8.526 netto opgebracht, waarmee de schoolgeldbijdrage voor 1 jaar voor 22 kinderen kan worden gedekt – zie website www.kunstveiling-hfs.nl

Verder zijn er contacten gelegd met zusterorganisaties in Engeland, de VS en Zwitserland.

Er is meegewerkt aan het voorbereiden van een herziene versie van de eigen website van de Hope Flowers School & Community Center.

In december bracht de voorzitter een bezoek aan de school en het community center: lees hier zijn verslag.

2015

In 2015 zijn de volgende activiteiten ontplooid:

 • crowdfunding actie ‘Protect the Children of Bethlehem’ via 1%Club, streefbedrag van €5.625 is ruim gehaald
 • afwikkeling SOML en STF (Triodos Foundation), waarna €10.000 kon worden gedoneerd aan Hope Flowers
 • literaire avonden met boeken van Palestijnse auteurs, 3 avonden zijn uitgevoerd
 • donateurs werven, 4 nieuwe donateurs hebben toegezegd
 • kennis delen met zusterorganisaties (VS, Engeland, Zwitserland)
 • lezingen door Ibrahim Issa georganiseerd in Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam

In december brachten we met een kleine groep een kort bezoek aan de school.

2016

In 2016 hebben we het volgende ondernomen:

 • fondsen aangeschreven met subsidie-aanvragen voor projecten bij de Hope Flowers School
 • presentaties gegeven bij geïnteresseerde organisaties (o.a. Lions Club)
 • lezingen door Ibrahim Issa georganiseerd bij de ESHA conferentie, en voor donateurs in Utrecht
 • nieuwe donateurs geworven
 • onderzocht of we nieuwe zusterorganisaties in Engeland en Duitsland kunnen helpen starten
 • de website vertaald naar het Engels
 • een folder samengesteld en laten drukken

2017

Dit jaar zijn we aan de slag geweest met de volgende activiteiten:

 • film / literaire / culturele bijeenkomsten
 • donateurs werven
 • nieuwe crowdfunding actie
 • fondsen aanschrijven
 • nauwer samenwerken met zusterorganisaties
 • website vertalen naar Duits en/of Frans

2018

 • samenwerking met YouBeDo opgezet
 • banden met Steve Hogarth / Marillion aangehaald
 • crowdfunding campagne(s) voor Muziekproject gedaan
 • fondsen aanschrijven
 • opstarten “noodhulp” campagne (wegvallen USAid)

2019 

Dit jaar zijn we aan de slag met:

 • website vertalen naar Arabisch
 • gebruik van social media versterken
 • bezoek van Ibrahim faciliteren