Activiteiten

2021

Dit jaar zijn we aan de slag met:

 • samenwerking met UK en VS vriendenstichtingen
 • meerdere aanvragen bij fondsen
 • inventarisatie landen om nieuwe vriendenstichtingen te starten
 • voorbereiden evenement (na de lockdown…)

2020

 • voorbereiden vernieuwing website
 • gerichte acties voor fondsenwerving
 • brede inventarisatie van nieuwe fondsen om te benaderen
 • gebruik van social media versterken
 • verbeterde structuur financieel jaarverslag
 • voortzetten samenwerking met internationale Vriendenstichtingen
 • uitbreiden bestuur
 • uitbreiden ambassadeurs
 • crowdfunding campagne (najaar/winter)

2019 

 • gerichte acties voor fondswerving
 • website vertaald naar Arabisch
 • gebruik van social media opgestart
 • bezoek van Ibrahim gefaciliteerd
 • afstemming met Spirit of Peace (VK) en Coalition for Peace with Justice (VS)
 • aanwezigheid Emmaüs Jaarmarkt in Wageningen
 • crowdfunding campagne in najaar/winter
 • jubileum van de stichting

2018

 • samenwerking met YouBeDo opgezet
 • banden met Steve Hogarth / Marillion aangehaald
 • crowdfunding campagne(s) voor Muziekproject gedaan
 • samenwerking met Sounds of Change uitgewerkt
 • fondsen aanschrijven
 • opstarten “noodhulp” campagne (i.v.m. wegvallen USAid)

2017

 • film / literaire / culturele bijeenkomsten
 • donateurs werven
 • nieuwe crowdfunding actie
 • fondsen aanschrijven
 • nauwer samenwerken met zusterorganisaties
 • website vertalen naar Duits en Frans

2016

 • fondsen aangeschreven met subsidie-aanvragen voor projecten bij de Hope Flowers School
 • presentaties gegeven bij geïnteresseerde organisaties (o.a. Lions Club)
 • lezingen door Ibrahim Issa georganiseerd bij de ESHA conferentie, en voor donateurs in Utrecht
 • nieuwe donateurs geworven
 • onderzocht of we nieuwe zusterorganisaties in Engeland en Duitsland kunnen helpen starten
 • website vertaald naar het Engels
 • folder samengesteld en laten drukken

2015

 • crowdfunding actie ‘Protect the Children of Bethlehem’ via 1%Club, streefbedrag van €5.625 is ruim gehaald
 • afwikkeling SOML en STF (Triodos Foundation), waarna €10.000 kon worden gedoneerd aan Hope Flowers
 • literaire avonden met boeken van Palestijnse auteurs, 3 avonden zijn uitgevoerd
 • donateurs werven, 4 nieuwe donateurs hebben toegezegd
 • kennis delen met zusterorganisaties (VS, Engeland, Zwitserland)
 • lezingen door Ibrahim Issa georganiseerd in Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam
 • in december brachten we met een kleine groep een kort bezoek aan de school
 • website uitgebreid

2014

 • samenwerking met SOML (van waaruit de fondsenwerving voor Hope Flowers jarenlang is gedaan voordat de stichting werd opgericht)
 • formele oprichting van de stichting
 • crowd funding acties via de 1%Club (“meals for the Hope Flowers School” en “more meals for the Hope Flowers School”)
 • kunstveiling op 13 december in American Hotel Amsterdam
 • contacten gelegd met zusterorganisaties in Engeland, de VS en Zwitserland
 • meegewerkt aan het voorbereiden van een herziene versie van de eigen website van de Hope Flowers School & Community Center
 • in december bracht de voorzitter een bezoek aan de school en het community center
 • website opgezet