Nieuwsbrief september 2015


In deze Nieuwsbrief:

  • NIEUWS VAN DE HOPE FLOWERS SCHOOL 
  • CROWDFUNDING ACTIE
  • LITERAIRE AVOND
  • DONATEUR WORDEN

Nieuws van de Hope Flowers School

2014-12-17 08.33.34In Bethlehem is het nieuwe schooljaar gestart op 30 augustus. De Hope Flowers School heeft dit jaar 350 leerlingen in het gewone schoolprogramma, en 50 kinderen in het middagprogramma. Dat is het “child protection programme”, gericht op kinderen met ernstige leerproblemen als gevolg van trauma, slechte leefomstandigheden of beide.

De voorbereidingen voor een nieuw jaar zijn altijd intensief, en directeur Ibrahim Issa is de hele zomer bezig geweest om te zorgen dat alles in goede banen geleid werd. Eén van de kwesties was dat twee nieuwe leerkrachten moesten worden aangetrokken – dat is uiteindelijk gelukt. Er is hoge werkloosheid in Palestina, en dus zijn er veel werkloze docenten die graag aan de slag willen, maar de budgetten van de school zijn beperkt – leerkrachten moeten dus voldoende gemotiveerd zijn voor de bijzondere aanpak van de school om de aangeboden salarissen te accepteren. Bovendien wil de school graag leerkrachten aantrekken die langere tijd blijven. Dat verbetert de continuïteit in de pedagogische aanpak en geeft de leerlingen een rustiger en veiliger gevoel.

Ook is er veel energie gestopt in de ontwikkeling van voedselproductie voor de kinderen op de Hope Flowers School. Je herinnert je wellicht de crowdfunding campagne die we vorig jaar hebben gehouden: “Meals for the children”, om de school te steunen bij het verstrekken van maaltijden aan ondervoede leerlingen. Dit is onderdeel van het “child protection programme”.

Om minder afhankelijk te zijn van donaties, wordt gewerkt aan een eigen kippenboerderij en groentekassen bij de school. De eieren en groenten kunnen worden gebruikt voor de warme maaltijden en een eventueel overschot kan worden verkocht op de lokale markt, en zo een kleine inkomstenbron voor de school worden. Op termijn kan 10-20% van de kosten van maaltijden hiermee gedekt worden, en de voedselproductie kan een extra baan voor iemand uit de lokale gemeenschap opleveren.

recyclewaterBij het voedselproject speelt water een belangrijke rol. Via een ingenieursbureau uit Engeland (en met financiële steun door de Engelse vrienden van Hope Flowers) is de afgelopen periode een plan gemaakt voor een opvang- en recyclinginstallatie voor water. Op de Westbank is water een schaars goed. In de Israëlische nederzettingen hebben de bewoners 50 keer (je leest het goed: vijftig keer) zoveel water per persoon per jaar ter beschikking als de bewoners van Palestijnse dorpen en steden. Als het waterproject vorm krijgt, zal dat een belangrijke stap zijn voor de Hope Flowers School om meer zelfvoorzienend te worden en een inspirerend voorbeeld te bieden aan de lokale gemeenschap. We gaan dit project dan ook steunen – lees hieronder hoe je daaraan mee kunt doen.


Crowdfunding actie

In de komende maand oktober gaan we een crowdfundingsactie starten om geld voor de wateropvang- en recyclingsinstallatie bij elkaar te krijgen. In totaal is zo’n €12.000 nodig, een ambitieus doel!

Binnenkort hoor je meer over deze actie, die we via één van de bekende crowdfundingsplatforms gaan voeren. Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks een bijdrage overmaken op bankrekening NL02 TRIO 0197 9876 72. Op onze site kun je online doneren via iDeal, ga naar http://www.vriendenvanhopeflowers.nl. Hartelijk dank voor uw steun!


Sharon and my Mother In LawLiteraire avond

Moderne Palestijnse literatuur

Houd je van lezen en vind je het leuk om een literaire avond te organiseren?
Misschien met je leesclub of met familie, vrienden, buren of vriendinnen?
Vrienden van Hope Flowers biedt een programma voor een literaire avond rond het werk van de Palestijnse schrijfster Suad Amiry.
Haar bekendste werk heet: ‘Sharon and my mother-in-law. Ramallah Diaries’.
Het boek is geschreven in eenvoudig Engels en in Nederland verkrijgbaar.
Tijdens de avond bespreken we het boek en de achtergrondsituatie waaraan het boek refereert.
Dat alles in een informele sfeer en met veel ruimte voor vragen en gesprek.
Kosten: vrije gift voor de Hope Flowers School.


Donateur worden

We zijn op zoek naar donateurs. Als je de Hope Flowers School een warm hart toedraagt, laat dat dan blijken door jaarlijks een vast bedrag van je overvloed beschikbaar te stellen aan de school. Als je dit via een eenvoudig formulier wilt vastleggen, is je gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting – sinds dit jaar is daarvoor geen notariële akte meer nodig! We geven je graag informatie hierover, en kunnen het zo gemakkelijk mogelijk maken door het formulier zelfs voor je in te vullen…

formulier-donateurNeem contact met ons op (mail naar anne@vriendenvanhopeflowers.nl) als je meer wilt weten.