Nieuwsbrief januari 2015

 

 

 


In deze Nieuwsbrief:

 • PRESENTATIE
 • ACTIES
 • BEZOEKVERSLAG HOPE FLOWERS
 • NIEUWSFLITSEN

PRESENTATIE

Bent u lid van een vereniging? Een lees- of discussieclub? Zit u in de schoolraad? Of misschien de Rotary? Bent u werkzaam op een school? Bespreek of er belangstelling is voor een lezing over Hope Flowers en achtergrondinformatie over Palestina. Wij komen graag een presentatie geven voor u! De presentatie kan aangepast worden aan uw wensen en doelgroep: 15, 30 of 60 minuten; meer of minder interactief; met ruimte voor vragen en discussie na afloop.


ACTIES

(1) Kookboek ‘Recipes for Peace”

cookbook

Doneer éénmalig €70 en ontvang het kookboek “Recipes for Peace”, vol gerechten uit het Midden-Oosten. De recepten zijn drietalig: Engels, Arabisch en Hebreeuws.

Geef uw email adres op in de overschrijving, zodat we kunnen zorgen dat het kookboek bij u terecht komt.

(2) Litho van Maureen Knobben

HAN10152We vieren onze ANBI status!

Geef u op als meerjarige donateur, en ontvang de litho “Happiness” van Maureen Knobben. Uw donaties zijn belastingaftrekbaar, en met een ‘onderhandse overeenkomst’ geldt er zelfs geen drempelbedrag.

Neem contact met ons op om het te regelen!

(3) Online Veiling

De veiling mag dan voorbij zijn, maar “Vrede is een Kunst” gaat nog even door, tot eind maart. Misschien kon u er niet bij zijn, maar was uw oog wel gevallen op een bepaald werk? Dat treft! Is het nog beschikbaar, breng dan een bod uit, en het kunstwerk is van u!

Kijk op de site www.kunstveiling-hfs.nl om te zien welke kunstwerken nog beschikbaar zijn. Neem contact met ons op om uw belangstelling in aktie om te zetten.


BEZOEK AAN HOPE FLOWERS

Van 15-19 december 2014 bracht Ralph, voorzitter van de stichting,  een bezoek aan Hope Flowers School en Community Center in Bethlehem. Daar kreeg hij een goede indruk van de  belangrijke bijdrage die Hope Flowers levert, de verantwoording van donaties, en zorgen rondom de financiering.

Expers in traumahantering

Training De expertise die de Hope Flowers School heeft opgebouwd in trauma­hantering is zo relevant, dat die sinds dit jaar wordt uitgedragen naar andere scholen in de regio Zuid-Hebron. Het project wordt gesteund door de afdeling Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit, en het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een subsidie toegekend. Er wordt nu al nagedacht over verdere verspreiding van de expertise van Hope Flowers in de West Bank.

Schoolleiding

Sinds een paar maanden is Fatih Samour de operationeel manager van de school. Hij neemt de taken over van Hind Issa (de moeder van Ibrahim Issa, de algemeen directeur van Hope Flowers) die deze rol tot voor kort vervulde. Vanwege haar gevorderde leeftijd treedt ze terug uit de dagelijkse gang van zaken. Zij blijft bestuurslid. Fatih heeft 20 jaar ervaring in het managen van scholen die door UNWRA gefinancierd werden – een privaat gefinancierde school is een nieuwe uitdaging voor hem.

Activiteiten van het Community Center

Het Community Center wordt geleid door Aya en Nida. De volgende activiteiten worden in samenwerking met de school gedaan:

 • community building rondom de school – bijvoorbeeld maandelijkse bijeenkomsten met/voor de ouders
 • vrijwilligerswerk in de buurt en voor de school – bijvoorbeeld het bijhouden van de bomen en struiken rondom de school, simpel onderhoud aan het gebouw
 • kinderbeschermingprogramma – psycho-sociale ondersteuning voor kinderen, óók kinderen uit de buurt die níet naar school gaan, zodat de ouders zien dat school er is voor de hele gemeenschap; ook het (via de school) verzorgen van warme maaltijden voor ondervoede kinderen valt hieronder
 • samenwerking door sport – het samen sporten wordt gebruikt als opstapje om kinderen vreedzaam en democratisch te leren samenwerken
 • informatiesessies – als onderdeel van het sociaal werk in de buurt zijn er bijvoorbeeld workshops voor (conservatieve) moeders om hen te wijzen op de gezondheidsrisico’s van het jong uithuwelijken van hun dochters.

Financieel beheer en Accountantscontrole

RekentoetsNasser Shareh is de financieel manager is van de Hope Flowers Foundation, hij doet de administratie van de school én het community center. Er is een procedure dat alle ontvangen donaties worden teruggemeld aan de donor-organisatie. De accountant controleert daarop bij de jaarafsluiting.

De auditor van PwC die de financiële jaarverslagen van Hope Flowers samenstelt is Ahmad Kawamleh, hij werkt volgens internationaal geldende richtlijnen. Als donaties voor een specifiek project zijn bedoeld, is dat in het jaarverslag terug te vinden. Ook het totaalbedrag per jaar per donor-organisatie is in de jaarverslagen vermeld.

Aandachtspunten voor het Bestuur

De voorzitter van het bestuur van Hope Flowers is Umar Othman (financieel manager van Ahliya Palestine Universiteit in Bethlehem), de vice-voorzitter is Awni Joubran (journalist en community worker) en de secretaris is Fathen Handal-Balout (leerkracht op de school).

Het bestuur ziet twee belangrijke aandachtspunten, die allebei een financieel aspect hebben:

 • opbouw van een stabiel bestand leerkrachten – omdat de salarissen die Hope Flowers biedt laag zijn (ook voor Palestina) is er teveel verloop. Pensioenopbouw is onbekend in Palestina, om dat compenseren zijn er regels voor ‘vertrekgeld’ en dit drukt op het budget.
 • verslechterende economische situatie – de verhouding tussen inkomsten uit schoolgeld en van buitenlandse vrienden verschuift, want steeds minder ouders kunnen het schoolgeld betalen.

Een ander punt is dat donoren vaak geld aan een specifiek project toewijzen. Als dat percentage te groot is, wordt het moeilijker om salaris, elektriciteit, onderhoud enzovoort te betalen.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van het bezoek.