Nieuwsbrief april 2015


In deze Nieuwsbrief:

  • BEZOEK IBRAHIM ISSA
  • DONATEURSACTIE
  • NIEUW BESTUURSLID
  • LITERAIRE AVOND

Bezoek Ibrahim Issa

Van 12 t/m 14 april bracht Ibrahim Issa, directeur van de Hope Flowers School een bliksembezoek aan Nederland. De tijd was beperkt maar de activiteiten op 13 en 14 april gaven veel inspiratie en openingen voor de toekomst. Een impressie in foto’s en citaten:

SS854920  SS854906

SS854934  SS854932

  • “You need to start by creating a “safe space”, providing both physical security and psychological security. The most difficult thing is to create this safe space in an area and a time of war and violence.”
  • “Each side has their own narrative of history, you cannot bring that together. But let’s take the pain from our histories, from both sides, because that is the only common basis from history to start creating a future together”

Een paar highlights uit de lezingen:

  • Ibrahim vertoonde tijdens dit bezoek voor het eerst een film van 10 minuten die speciaal voor en over de school is gemaakt. De film geeft een goed beeld van de bijzondere situatie van de Palestijnen in Bethlehem en van het belangrijke werk van de school. Leerlingen, ouders en docenten komen aan het woord en vertellen wat de school voor hen betekent. Ook zijn er beelden van de bijzondere activiteiten in de klas en in het gemeenschapscentrum. De film is een heldere weergave van het unieke werk van de school (binnenkort ook op onze site te zien!)
  • Ibrahim legde goede contacten met een middelbare school (Stedelijk Gymnasium in Nijmegen) en een hogeschool (Hogeschool Rotterdam en Centrum voor Maatschappelijke Innovatie). Deze contacten bieden kansen voor uitgebreidere en meer structurele uitwisselingsprogramma’s tussen leerlingen, studenten en docenten daar en hier.
  • De Hogeschool Rotterdam was bijzonder geïnteresseerd in het werk van de Hope Flowers School vanwege hun programma’s voor docenten die opereren in gepolariseerde omstandigheden. De problematiek van het Midden-Oosten komt in toenemende mate binnen in het Nederlandse onderwijs. Dit maakt een heel nieuwe dialoog mogelijk tussen Nederland en Palestina.
  • De bijzondere activiteiten die de Hope Flowers School doet om docenten en sociaal werkers in andere plaatsen op de Westbank te trainen in geweldloze dialoog en omgaan met trauma’s, biedt kansen voor de school om mee te dingen bij subsidieprogramma’s en maatschappelijke investeerders.

Veel dingen moeten verder worden uitgewerkt maar de eerste contacten zijn gelegd en zeer hoopvol en bemoedigend verlopen.

Hebt u ideeën, contacten of adviezen die belangrijk zijn voor de continuïteit en ontwikkeling van de Hope Flowers School? Aarzel dan niet om die aan ons te laten weten!

Vrienden kan de Hope Flowers School niet genoeg hebben!


Donateursactie

Tijdens de kunstveiling van december 2014 zijn we een donateursactie begonnen, bedoeld om vrienden van de Hope Flowers te werven die voor langere tijd (3 jaar of meer) bereid zijn een structurele donatie aan de school te verstrekken. Als dank voor uw donateurschap ontvangt u de ets “Happiness” van Maureen Knobben. Wordt u voor 5 jaar donateur, dan is uw gift 100% aftrekbaar voor de belasting!

Wilt u donateur worden, laat het weten! Een eenmalige gift is natuurlijk ook altijd welkom, op bankrekening NL02 TRIO 0197 9876 72. Op onze site kunt u ook online doneren via iDeal, ga naar http://www.vriendenvanhopeflowers.nl. Hartelijk dank voor uw steun!


Nieuw bestuurslid

foto-francienWe zijn heel blij dat Francien de Groot bereid is gevonden toe te treden tot ons bestuur.
Francien gaat zich in het bijzonder bezighouden met communicatie en het verder uitbouwen van het netwerk van vrienden.
Francien volgt en steunt de Hope Flowers School al vele jaren, en wij verwelkomen haar betrokkenheid en enthousiasme!

 

 

 


Literaire avond

Moderne Palestijnse literatuur

suad-amiryHoud je van lezen en vind je het leuk om een literaire avond te organiseren?
Misschien met je leesclub of met familie, vrienden, buren of vriendinnen?
Vrienden van Hope Flowers biedt een programma voor een literaire avond rond het werk van de Palestijnse schrijfster Suad Amiry.

Sharon and my Mother In LawHaar bekendste werk heet: ‘Sharon and my mother-in-law. Ramallah Diaries’.
Het boek is geschreven in eenvoudig Engels en in Nederland verkrijgbaar.

Tijdens de avond bespreken we het boek en de achtergrondsituatie waaraan het boek refereert.
Dat alles in een informele sfeer en met veel ruimte voor vragen en gesprek.

 

Kosten: vrije gift voor de Hope Flowers School.

Klik hier en neem contact met ons op om een avond te organiseren!