Transparantie

Om donateurs inzicht te geven in hoe hun bijdrage besteed wordt, wil de stichting zo transparant mogelijk zijn. Dit doen we door de eigen jaarverslagen openbaar te maken, en door inzicht te geven per campagne in de resultaten daarvan. En ook de Hope Flowers School & Community Center werkt daaraan mee door de verslagen van de jaarlijkse accountantscontrole beschikbaar te maken voor de stichting. Ook vragen de accountants van Hope Flowers jaarlijks bij ons om een bevestiging van de gedoneerde bedragen, en stuurt de school ontvangstbevestigingen naar ons van de overgemaakte bedragen.

Opbrengsten van de acties in 2014:

 • Februari-Maart 2014, campagne “Meals for the Hope Flowers School” via de 1%Club.
  Opbrengst: €3454
  Besteding: maaltijden voor ondervoede kinderen gedurende 7 weken
  Klik hier om de web pagina van de campagnesite te zien.
 • April-Juli 2014, campagne “More meals for the Hope Flowers School” via de 1%Club.
  Opbrengst: €2592
  Besteding: maaltijden voor ondervoede kinderen gedurende 5 weken
  Klik hier om de web pagina van de campagnesite te zien.
  De campagnes via 1%Club werden geïnitieerd vanuit SOML, de stichting was toen in voorbereiding.
 • December 2014, kunstveiling “Vrede is een Kunst”.
  Opbrengst: €8526
  Besteding: ondersteuning van HFS in 2015; een deel van dit bedrag is toegewezen aan een programma van HFS voor gehandicapte kinderen en diende op die manier als aanvullende budgetgarantie bij een subsidieaanvraag die voor HFS is gedaan bij de Haëlla stichting; op basis hiervan is door de Haëlla stichting €1500 subsidie toegekend.
  Deze activiteit is gezamenlijk voorbereid door SOML en de stichting.

Opbrengsten van de akties in 2015:

 • April 2015, lezingen door Ibrahim Issa.
  Opbrengst: €750
 • December 2015/Januari 2016: campagne “Protect the children of Bethlehem” via de 1%Club.
  Opbrengst: €5775
  Besteding: halfjaar salaris voor een psycho-sociaal werken op de school.
  Klik hier om de web pagina van de campagnesite te zien.

Verslaglegging 2014-2015:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2014-2015 in te zien.
 • Klik hier om het Activiteitenjaarverslag 2014-2015 in te zien.

Opbrengsten van akties in 2016:

 • Maart 2016, lezing bij Lions Club.
  Opbrengst: €2000
 • Oktober 2016, bijeenkomsten rondom bezoek Ibrahim.
  Opbrengst: €1000
 • November 2016, fondsen aangeschreven.
  Resultaat: €15000

Verslaglegging 2016:

 • Klik hier om het Financieel Jaarverslag 2016 in te zien.
 • Klik hier om Activiteitenjaarverslag 2016 in te zien.

Beleidsplan 2015-2020:

 • Klik hier om het beleidsplan 2015-2020 in te zien.